Villkor för webbdesign & support

Följande villkor gäller alla uppdrag jag åtar mig och är även de villkoren jag hänvisar till i offerter och annan kommunikation. Vid beställd tjänst accepterar ni nedanstående villkor och även nedanstående timtaxa (om ingenting annat har avtalats inför projektet t.ex ett fastpris). Ert accepterande av villkoren gäller tillsvidare och vid framtida beställningar.

TIMTAXA (alla priser är exklusive moms)

Arbete som utförs inom 5 eller mer arbetsdagar – 850:-/h:-.

Arbete som måste utförs inom 24 timmar – 1100:-/h.

Arbete som  måste utföras under helg (fredag 18.00 – måndag 07.00) – 1700:-/h.

 Byte av Webbhotell

Vid byte av webbhotell till webbhotell som Hjältebyrån AB administrerar och fakturerar (via Domello & Oderland) så ingår flytt av EN (1) sida per konto. Flytten är kostnadsfri med förbehåll att sidan är fullt fungerande och inte kräver några speciallösningar vid flytt. Speciallösningar kan behövas då nuvarande webbhotell har en annorlunda struktur eller begränsningar som gör att flytten tar längre tid än normalt. Vid de tillfällen som flytten tar längre tid än förväntat tas en taxa per 375:- ex moms ut per påbörjad halvtimme. Om det finns fler sidor än en som ska flyttas över ta kontakt för en mer specificerad offert.

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

  • Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.
  • Ni kommer att ge mig de tillgångar och information som jag behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när jag ber er om det och i de format jag ber om. (lämpliga format och information som behövs finns i medföljande guide som ni får tillgång till vid beställning)
  • Ni kommer att kunna granska mitt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.
  • Ni besvarar mina frågor via email så fort ni hinner.
  • Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.
  • Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.
  • Jag bygger hemsidan på en utvecklingsserver som ni får full insyn i.
  • Jag strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGNPROCESSEN

Jag skapar en grunddesign som är responsivt och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress, världens mest använda CMS, och oftast med grund i temat OceanWP. Mitt arbete genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Jag använder endast tillägg som är aktuella och vars upphovsmän ger bra support.

Jag har rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av projektet. Jag ansvarar för dessa, och de ikläder sig samma ansvar enligt detta avtal.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi kommer överens om. Förseningar orsakade av försenade svar på frågor via email är kundens ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som jag har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilderna är anpassade för användning på webben (godkända format: jpeg eller png) och att texterna är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas (format: doc, rtf eller txt). Krävs det att jag bearbetar innehållet debiterar jag för detta enligt aktuell timtaxa. Se även här manualen för mer information.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Jag testar designen med senaste versionerna av webbläsare för MacOS och Windows. Med Safari, Chrome och Firefox för Mac, och med Chrome och firefox för Windows. Om ni så behöver funktion i speciell webbläsare, kan jag erbjuda er det i en separat offert.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar er hemsida i de vanligaste skärmstorlekarna på mobila enheter. Med Safari och Google Chrome för IOS, och med Google Chrome för Android. Jag kan inte testa sidan i Blackberry, Windows eller ovanliga Androidenheter eller andra mobila webbläsare.

KOMPATIBILITET FÖR VR-UPPLEVELSE

Vid överenskommelse kommer sidan även att testas för att fungera optimalt i en VR-miljö. Både mobilt och via VR-set till datorer såsom HTC-Vive.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbplatser jag bygger är tillgängliga för sökning av alla sökmotorer och byggda för att komma så högt som möjligt utefter de förutsättningar som ert material ger mig.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Jag vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i er offert grundar sig på den tid som jag uppskattar att jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel. Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, ger jag er en separat offert och anger nödvändig tidsåtgång för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Domännamn tillhandahålls av Er som kund och webbhotell kan både köpas genom mig eller separat. Vid köp genom mig kommer Ni fortfarande stå som ägare och ha full inblick och tillgång till servern.

SUPPPORT EFTER DRIFTSÄTTNING

En WordPress-installation får aldrig försummas avseende teknisk support. För support efter lansering finns ett antal olika avtal att teckna.

LICENSER

Under tiden vi har en affärsrelation ingår licenser för de verktygen jag använder.

Licenser för plugin som tillkommer på grund av Era önskemål ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter kan ni ta över ansvaret eller så debiterar jag er för en andel i licenskostnaden årsvis i förskott. Upphör betalningen så avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, “immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar för sidan.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklas separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP MITT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i min portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om ni inte medger detta, meddela mig. Har ni skrivit en recension efteråt får jag lov att publicera denna med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på Facebook andra medier regleras av respektive site.

BETALNINGSPLAN

Jag är övertygad på att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar mina fakturor omgående, eftersom jag är ett litet företag. Jag utfärdar fakturor elektroniskt och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar efter fakturadatum. Ni står för era avgifter för banköverföring.

50% av riktpriset skall alltid betalas i förskott vid större projekt med fastpris.

Vid kortare projekt och projekt på löpande timmar debiteras timmarna efter avslutat projekt eller vid slutet på månaden.

Slutfaktura med avdrag för förskott plus ersättning för utförda extra arbeten betalas efter att ni godkänt mitt arbete. Slutfakturan ställs ut i samband med lansering / avslutat arbete och ska betalas inom 10 dagar om inget annat avtalats.

Fakturering sköts genom fortnox finans och deras fakturaservice.

.ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar jag det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela mig inom 8 dagar efter att ni fått emailet eller nyhetsbrevet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument.